1 MIN READ

EU projekt AI Defender

U tijeku je projekt Sustav umjetne inteligencije za autonomni nadzor i upravljanje sigurnosti cloud okruženja – AI DEFENDER. Projekt ima za cilj razviti inovativno rješenje AI Defender u S3 području Kibernetička sigurnost, a provodimo ga u suradnji s Fakultetom Elektrotehnike i Računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

 

Više o projektu pročitajte na linku.